Projekt „Siedliska morskie”

Witamy na stronie bazy danych obserwacji ssaków i ptaków morskich

Internetowa baza danych WWF stanowi repozytorium raportów z obserwacji żywych lub martwych ssaków (fok i morświnów) i ptaków morskich (m.in. sieweczka obrożna, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, ostrygojad). Obserwacji dokonują wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, pracownicy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i WWF Polska (m.in. strażnik terenowy w ujściu Wisły), a także osoby nie zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu (m.in. rybacy i wędkarze, służby leśne i służby parków narodowych, pracownicy Urzędów Morskich, turyści i spacerowicze). Ważną grupę dostarczającą informacji stanowią ornitolodzy z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Wpisy dokonywane są także w oparciu o obserwacje poczynione z pomocą kamer ustawionych w Mikoszewie i Helu.
Osoby wprowadzające dane uzupełniają gotowy formularz, podając wszelkie dostępne informacje nt. zaobserwowanych lub znalezionych zwierząt (m.in. ich gatunek, liczbę, stan [osobnik żywy/martwy], lokalizację obserwacji, znalezienia lub ew. przyłowu [koordynaty geograficzne - z możliwą dokładnością]) i dodając uwagi. W miarę możliwości załączana jest dokumentacja fotograficzna.
Niejednokrotnie osoba wpisująca dane nie jest (pierwszą) raportującą natrafienie na zwierzę objęte działaniami monitoringowymi - w takim wypadku podawane są dane kontaktowe bezpośredniego informatora. Jeden wpis do bazy (rekord) jest tożsamy z jednym raportem, który może obejmować jedno lub więcej zwierząt.

Zapytania i uwagi do zawartości bazy można stale kierować na adres mailowy: baza@wwf.pl

Baza danych ssaków bałtyckich powstała w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”. Przebudowa bazy i jej poszerzenie o dane nt. ptaków nastąpiło w ramach projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Partnerem projektu jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.